OpenId follow-up

De standaard voor single-sign on: OpenId wordt langzamerhand steeds populairder. Behoorlijk wat sites bieden OpenId aan, zoals Yahoo, Plaxo, WordPress, en Oracle lijkt OpenId officieus te ondersteunen. Desalnietemin zijn er een hoop publieke sites die helaas nog steeds geen OpenId ondersteunen, zoals LinkedIn, Flickr en Google. Op deze site kun je een petitie ondertekenen (uiteraard via OpenId), om de bedrijven te overtuigen ook authenticatie via OpenId aan te bieden: Demand OpenId.

Een Nederlandse variant van OpenId, helaas niet compatible, is DigId. Jammer, want volgens mij zou DigId beter werken dan de huidige implementatie. In Estonia doen de overheid dat wel beter: OpenId in Estonia (Engels). Op Europees niveau gebeurt ook een en ander. De OpenID Europe Foundation is in het leven geroepen en heeft vertegenwoordigers uit bijna alle landen in Europa.
Tot slot zijn Openid en DigId toch minder compatible dan het lijkt: Het GPL (open source) product OpenASelect biedt de mogelijkheid zowel openid als digid te gebruiken.