JFall followup

JFall 2008 is inmiddels ruim twee weken voorbij. Ik heb eerder beloofd een follow-up te schrijven. Aangezien nu al heel veel entries geschreven zijn, zal ik vooral links plaatsen naar artikelen die al een hele mooie beschrijving of comentaar over of op de verschillende sessies hebben gegeven.

Erg interessant was het stuk over closures.  Een informatieve entry staat op JCN on the road, van Sogeti: Closures for Java

De sessie Solving Constraint Satisfaction Problems in Java heb ik niet bezocht. Hoewel een interessant onderwerp, vermoedde ik dat ik niet veel nieuws zou leren. In het vak Optimaliseren, deel van de master ST, werd dit onderwerp diepgaand behandeld. Wat niet weg neemt dat gebruik van een generieke solver voor oplossen van problemen bijzonder nuttig, relevant (en leuk) is: Rob van de Meulengraaf van het bedrijf Finalist heeft naar aanleiding van de sessie een solver voor Sodoku puzzels gemaakt.

Tot slot vond ik op youtube een kort filmpje met een impressie van JFall: JFall 2008.

The new stuff (RIA)

Sinds zeer recent ben ik begonnen aan een nieuw project. Het project is nog heel vers, maar aangezien ontwikkelingen snel gaan wil ik toch al over wat technische overwegingen schrijven.
Als frontend hebben we na korte overweging voor Adobe Flex gekozen. Ik was nooit erg enthousiast over de HTML/Javascript combinatie, dus eerste keus is een RIA-framework (over GUI, zoals dat vroeger heette) dat ook echt bedoeld is voor RIA. In tegenstelling tot de 13-dozijn DHTML/Ajax/XHTML frameworks is de keuze dan gelukkig wat overzichtelijker. Gezien voorgaande ervaring hebben we voor Flex gekozen boven JavaFX. W

Heel toevallig, las ik nu een artikel van een oud-collega, over Spring Security in combinatie met Flex. RIA-applicaties zijn wat veiligheid betreft risicovoller: op de client is dikker (qua software en logica) dan bij tradionele HTML-interfaces. Wanneer geen rekening mee gehouden wordt, is er grotere kans dat de server onbeschermd ontbloot is.
In het artikel wordt uitgegaan van de combinatie Flex/Spring/BladeDS als basis voor de architectuur van de applicatie. BladeDS is een remoting-framework, waarmee de Flex-client-applicatie, op de computer van de gebruiker communiceert met de applicatie op de server. Spring-security is een wordt als een filter-class op de server-side toegevoegd. Samen met wat client-side code in flex, zorgt het geheel ervoor dat de gebruiker een nette login-box krijgt, wanneer hij de applicatie wilt gebruiken. Lees de details in: Integrating Flex, BlazeDS, and Spring security op de Adobe Developer Center.

J-Fall

Gisteren heb ik de J-Fall bezocht, en het was een zeer inspirerend en interessant congres!
In dit stukje een kort verslag. Aldus mijn verslag! Ik ben al lang niet meer de eerste, getuige deze weblog-entries op blog.leenarts.net.
Wat eruit sprong, waren onderwerpen op Rich Client Applications, closures en parellel en distributed software!

Pragmatic Java
Na de keynote was de eerste sessie die ik bezocht was ‘Pragmatic Java’. De presentatie werd gegeven voor een groot publiek. De spreker, Allister Smith, een aimabele man van over de 50, demonstreerde hoe Java ook gebruikt kon worden op de manier zoals bij Python en Ruby. Eerst werd een stuk Java-code gedemonstreerd dat veel gebruik van Entity-beans, DAO-classes gebruik maakte om een XML-document te genereren aan de hand van een databasetabel. Vervolgens een stuk Python code waar via veel minder code hetzelfde werk werd gedaan en tot slot demonstreerde de spreker Java-code die op soortgelijke wijze, via dynamische code hetzelfde werk deed. Enkele jaren terug was dit onderwerp misschien nog vernieuwend en ‘op tijd’. Nu bleek uit de onderwerpen hoezeer in Python (en te meer Ruby, hoewel die taal niet gedemonstreerd werd) in veel gevallen eleganter en beter werken.

Rich clients

De keynote werd gegeven door een evangelist van Adobe, Duane Nickull. Hij heeft in meerdere standard-commissies gezeten, bij onder meer W3C. Hij heeft (mede) design patterns vastgesteld voor Web 2.0, en RIA, analoog naar design patterns voor object oriented design zoals de GoF ze ooit heeft opgesteld. Onderwerpen waar iedereen een andere definitie voor heeft, dus een goede zaak dat veel begrippen vast gezet worden.
Veel onderwerpen behandelden Rich Clients-frameworks met name JavaFX en Flex van Adobe.

Verder heb ik nog veel andere zeer interessante onderwerpen gezien, over het Java Memory Model door Peter Veentjer en Closures stonden me vooral erg goed bij. Binnenkort een followup!